Geschiedenis van Berghem-Buurmalsen-tak familie HOES

De subtak Buurmalsen ontstaat als gevolg van de verhuizing van Franciscus Hoes en Maria Tukker vanuit Batenburg naar Buren/Buurmalsen.
Een deel van de kinderrijke gezinnen die hierna volgen, zullen nog verder trekken naar Den Helder, Rotterdam, Utrecht, enz.

Waarschijnlijk was het tweede huwelijk van zijn moeder (1804) de aanleiding van het vertrek van Frans Hoes naar elders. Ook de andere gezinsleden trokken uit Batenburg weg.
Frans Hoes woonde aanvankelijk bij zijn tante, Dora Maria van Welten, oftewel "moei" in de Voorstraat 56 te Buren

Het huwelijk van Frans Hoes en Maria Tukker vond plaats te Buren, zowel voor de kerk als de staat. De R.K. Kerk te Buren bestond toen (1813) pas 16 jaar. De eerste H. Mis werd opgedragen in een schuur.
Die schuur werd als kerk gebruikt van 1 mei 1797 tot 30 april 1798, daarna vond de kerkdienst in een gehuurd huis plaats.
"Nadat eenige collecten werden gehouden, waartoe door de Municipaliteit der stad en Jurisdictie van Buren toestemming was gegeven, werd door Dirck Versteegh en zijn vrouw Hendrica Tukker, wonende te Buurmalsen voor 2800 gulden van Jan van Edrichem gekocht een huis met achterhuis en twee bergen gelegen aan de Wal te Buren, overgedragen aan de R.K. Gemeente.
Dit perceel bleef de kerk te Buren tot 1866 met de pastorie op de Wal en de toegang tot de kerk in de Bergstraat."
(Gem. archief Buren).
In 1866 bouwde pastoor Miltenburg de huidige kerk en pastorie in de Princentuin, de toenmalige naam van de straat.

Voor meer historie over Buurmalsen wordt verwezen naar Buurmalsen als één van de kernen van Geldermalsen op de site van laatstgenoemde plaats en naar de site van Buurmalsen als onderdeel van de Betuwe:

Buurmalsen/Geschiedenis  Wapen Buurmalsen    Buurmalsen/Dorp  Buurmalsen