Geschiedenis van Berghem-Warmond/Haarlem-tak familie HOES

Deze tak sluit aan bij de Batenburg-tak.
Al op jonge leeftijd moet Johannes Wilhelmus Hoes vanuit Batenburg naar Warmond zijn getrokken. Hier ging hij in de leer bij Peter Cremers, smid te Lisse.

Naar alle waarschijnlijkheid trok ook een broer van Jan Willem Hoes mee naar Warmond, Machiel Hoes. In de huwelijksakte van eerstgenoemde treedt als getuige op "Machiel Hoes, smitsknecht, oud 24 jaren, wonende te Warmond nr. 29, broeder van den bruidegom".
Een jaar later moet Machiel al weer in Batenburg zijn teruggekeerd, omdat hij op 23 november 1815 te Maasbommel huwt met Anna Maria Franssen.
Mogelijk vertrok hij omdat zijn broer Jan een smederij plus erf opkocht en daar na zijn huwelijk ging wonen.

Een maand na zijn huwelijk sloot Jan Willem een hypotheek af, groot f 600,= en verklaart "deze somme wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de Hoogwelgeboren Jonkvrouwe Thimotea Maria, Dame van Schalkwijk", wonende te Haarlem.
"...gehypothekeerd een huis en erve, geappropieerd tot een smederij staande en gelegen in de Buurtstraat van Warmond, gemerkt no. 29 (uit Notariële archieven Z-Holland).
Deze Buurtstraat is de huidige Dorpsstraat.

Voor de geschiedenis van Warmond wordt verwezen naar het onderdeel "Geschiedenis" van de officiële website van Teijlingen, waar Warmond een onderdeel van vormt:

Warmond/Geschiedenis

Voor de geschiedenis van de stad Haarlem wordt verwezen naar het onderdeel "Geschiedenis" van de officiële website van de stad Haarlem:

Haarlem/Geschiedenis  Grote Kerk Haarlem