Relatie tussen de takken Berghem I en Berghem II

Alweer enige jaren terug hebben we contact gehad over de genealogie Hoes, en wel de familie uit Berghem. Inmiddels zijn er weer wat gegevens bij gekomen en heb ik kunnen vaststellen dat de beide families iuit Berghem wel verwant zijn, maar via vrouwelijke lijn.

Jan Jansz. Hoefs (I.a in Berghem-I tak) blijkt een halfbroer van Willem Sijmonsz (I.a in Berghem-II tak). Hun moeder was Grietgen Willemsdr. die eerst trouwde met Jan Hoefs (van wie geen gegevens zijn gevonden) en voor de 2e keer met Sijmon Peetersz. Hieronder volgt een overzicht hoe het in elkaar steekt.

Dus is nieuwe opstelling oudste generaties Hoeffs:

Ia. Jan Hoefs, geb. n.s. 1540, tr. n.s. ca.1570 Grietgen Willemsdr, dochter van Willem Henricx. Grietgen huwt 2e n.s. ca. 1580 Sijmon Peetersz.
Uit 1e huwelijk van Jan en Grietgen:

 1. Jan Jansz Hoefs, volgt IIa

  Uit het huwelijk van Grietgen en Sijmon Peetersz:
 2. Peeter Sijmonsz
 3. Willem Sijmonsz, volgt IIb
 4. Lijsken Sijmons, overl. voor 24 jan. 1630, tr. Jan Sebert Roeloffsz. Uit dit huwelijk: Anneken (geb. n.s. ca. 1605), Sebert, Iken en Jenneken.

IIa. Jan Jansz Hoefs de Oude, armmeester te Berghem (1619), tr. Meriken Peetersdr, dochter van Peeter Peeters
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jansz Hoefs, geb. voor ca. 1610.
 2. Roelof Jansz Hoefs, geb. na ca. 1610, minderjarig 29 jan. 1633.

IIb. Willem Sijmensz Hoefts, (de stamvader Berghem II), slechts één vermelding gevonden in een akte van 20 maart 1665 over een stuk land in Berghem, belendend perceel is: Willem Hoefts teulland in de Kronckelkamp, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:

 1. Sijmen Willemsz Hoefs, vermoedelijk ongehuwd, overl. vóór 18-5-1694.
 2. Grietie Willemsdr Hoefs, tr. Jan Gijbenz (van den Broeck). Uit dit huwelijk Gijsbert van den Broeck, schepen van Berghem.
 3. Peter Willems Hoefs.

De volgende akten uit het rechterlijk archief van Oss geven ondersteunend bewijs.

Uiteindelijk zijn toch alle Berghemse Hoefs’ aanwijsbaar verwant, wat ik een mooi resultaat vind. De meeste archieven zijn nu wel uitputtend onderzocht. mogelijk dat in de archieven van ’s-Hertogenbosch nog eens meer tevoorschijn komt.

5