Geschiedenis van familie HOES - Elzas/Amsterdam

De oudste gegevens komen uit het plaatsje BOUXWILLER in de Elzas. In de z.g. parochieregisters op het gemeentehuis annex archief aldaar staat de geboorte-inschrijving van ANDREAS HAUSS, 6 december 1646, als zoon van HANS HAUSS en MARIA.
Andreas Hauss (Huss) was smid in Bouxwiller, een beroep dat tot in de 20e eeuw door dit geslacht werd uitgeoefend.

Die parochieregisters, in Nederland DTB-boeken genoemd, gaan in Bouxwiller terug tot 1585.
Het zijn protestantse parochieregisters, hetgeen erop wijst dat zeker de eerste generaties van dit geslacht Hoes niet katholiek waren.

Op talloze plaatsen in de Rijksarchieven van Straatsburg wordt al het om de Elzas gaat zowel de Franse als Duitse schrijfwijze gehanteerd.
Het was beurtelings Frans en Duits grondgebied, waar eeuwenlang om is gevochten.
Sinds 1810 is het Frans de officiële taal in de registers van de burgelijke stand, dus bijvoorbeeld CONRAD en niet KONRAD. Vóór 1810 werden de akten opgesteld in het Duits. De verschillende schrijfwijzen van Konrad of Conrad HUSS of HAUSS of HAUS betreffen dus toch steeds dezelfde naam.

Het woord Elzas is afgeleid van het Oudduits "Ill-sass", hetgeen betekent "aan de Ill gezeten".
De Elzas werd sedert de 5e eeuw door Alamannen bewoond, door Chlodovech ingelijfd bij het Frankische Rijk en in 870 bij het Oost-Frankische Rijk.
Tussen 1648 (toen de Vrede van Munster werd getekend) en 1681 werd de Elzas bij Frankrijk gevoegd. Het gebied was steeds Duits van taal, maar stond onder sterke invloed van de Franse cultuur.
Vanaf 1871 (Frans-Duitse oorlog) tot heden heeft dit gebied nog vier maal afwisselend behoort aan Frankrijk en Duitsland. In 1945 kwam het weer aan Frankrijk.

De plaats Bouxwiller is waarschijnlijk van Gallo-Romeinse oorsprong, doch de oorspronkelijke naam Puxuvilare treft men pas aan in het jaar 724.
Al in de 13e eeuw staat Bouxwiller onder de bescherming van de heren van Lichtenberg, die hier een kleine vesting bouwden.
Omstreeks 1343 wordt de nederzetting Bouxwiller verheven tot stad met muren en stadsrechten.

Voor meer informatie over de Elzas wordt verwezen naar de "startpagina" over die streek in Frankrijk

Elzas/Informatie  Logo Genealogie Elzas (Alsace)

Voor de geschiedenis van Amsterdam wordt verwezen naar het onderdeel "Kunst & Cultuur/Geschiedenis" van de officiële website van Amsterdam:

Amsterdam/Geschiedenis  Paleis op de Dam