Overzicht van links

Genealogie-links

In deze paragraaf is een aantal links opgenomen naar websites die betrekking hebben op genealogisch onderzoek en het vastleggen van de resultaten daarvan.
Sommige sites gaan in op de vraag hoe een genealogisch onderzoek moet worden aangepakt, andere sites bevatten grote hoeveelheden familie-gegevens waarin gezocht kan worden en op weer andere sites kan worden nagegaan op welke wijze de resultaten van het genealogie-onderzoek in een website kunnen worden geplaatst.

5

Links naar sites van aangetrouwde familieleden.

De familie Hoes & Hoefs kent vele aangetrouwden. Sommige aangetrouwde families hebben hun eigen website waarin dan één of meer keer de naam Hoes of Hoefs voorkomt.
Hieronder wordt een overzicht van die sites gegeven met de bijbehorende familienaam en het aangetrouwde familielid.
Hierbij wordt verwezen naar de homepage (of genealogie-pagina) van die site en niet rechtstreeks naar de pagina waar het betreffende aangetrouwde familielid staat. Dit omdat de interne pagina-nummering van een site weleens kan veranderen, waardoor een niet meer valide link ontstaat.
In feite wordt daarmee een keten gemaakt tussen allerlei families (in Nederland).

5