Geschiedenis van familie HOES - Tilburg

Er is nog geen relatie gevonden tussen de Tilburg-tak en de andere "Hoe(f)s"-takken, met name die van Berghem.
De oudste gegevens van de Tilburg-tak komen uit de Belgische plaats MOL. In het "Trouwboek voor de Predikant" van het Gemeentearchief van Tilburg staat een verwijzing naar deze plaats bij de ondertrouwakte d.d. 17 juni 1780 van het echtpaar Henricus Hoeffs en Adriana van Aal.

In de 16e eeuw, onder Karel V, vormden de Noordelijke en Zuiderlijke Nederlanden nog één geheel, de z.g. Zeventien Provinciën, doch onder Karels zoon Philips II scheidden de Noordelijke provinciën zich reeds af.
In de periode dat Henricus Hoeffs uit Mol naar Tilburg trok, werden deze Zuidelijke Nederlanden bestuurd door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk (1740-1780); de Oostenrijkse Nederlanden.

Het huidige België bestaat pas circa 170 jaar. Op 4 oktober 1830 riep een Commissie, het z.g. Voorlopig Bewind, de onafhankelijkheid van België uit.
Op 21 juli 1831 besteeg Leopold I de troon als eerste koning der Belgen.

De oudste Hoefs die in het gemeentearchief van Tilburg is vermeld was Antonia Hoefs, geboren te Tilburg op 4 november 1702, dochter van Cornelis Hoefs en Johanna Joosten (Doopboek Pastoor over 1700-1749). Meerdere kinderen zijn niet vermeld.

Ook in het archief van Tilburg doen zich verschrijvingen van de naam Hoefs voor. Met name na de invoering van de burgerlijke stand in 1811 lijkt de naam HOOFS de definitieve familienaam te zijn geworden. De genealogie van deze familie is verder buiten beschouwing gebleven.

Voor meer informatie over de geschiedenis van Tilburg wordt verwezen naar het betreffende van de officiële website van de stad Tilburg:

Tilburg/Geschiedenis  Sthenencamer Tilburg