Geschiedenis van Berghem-Oijen-tak familie HOEFS & HOES

Deze Berghem-Oijen-tak sluit aan op de hoofdtak Berghem.
Bij het genealogisch onderzoek is die Berghem-hoofdtak pas later ontdekt, waardoor de Berghem-Oijen-tak oorspronkelijk als hoofdtak gold.
Om die reden is deze omvangrijke (circa 400 familieleden) Berghem-Oijen-tak een zelfstandige tak gebleven en niet geheel of gedeeltelijk geintegreerd in de Berghem-hoofdtak.

Voor de geschiedenis van de streek Berghem/Oijen wordt verwezen naar de geschiedenis van Berghem en de geschiedenis van het Land van Maas en Waal en naar een onderdeel van "Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis":

Oijen/Geschiedenis  Wapen Oijen


Familiewapen

Bovenstaand wapen circuleert al vele jaren binnen de Berghem-Oijen-tak als zijnde het wapen van de familie Hoes.
Op de afdeling Heraldiek van het CBG staat in "Armorial Général" van J.B. Rietstap over dit wapen de volgende samenvatting:

HOESCH - Beieren, baron van het Heilige Rijk, 10 september 1745, deels rood en zwart, in het rood een gouden toren.
Twee gekroonde helmen, uit 1e helm twee armen met in iedere hand een zilveren bol. Uit 2e helm drie struisvogelveren, zilver en zwart.

De rechterhelft is volgens Rietveld zwart, doch in een origineel lakzegel waren onder de loupe de omtrekken van een onbestemd voorwerp zichtbaar.

Gezien met name de herkomst en naam (Beieren, Hoesch) en het eenvoudige karakter van de oudste voorvaderen van de Berghem-tak ligt het niet voor de hand dat bovenstaand wapen het wapen van de familie Hoefs of Hoes is.