Geschiedenis van Berghem-Uden-tak familie HOEFS & HOES

Deze Berghem-Uden-tak sluit aan op de hoofdtak Berghem als gevolg van het vertrek rond 1745 van Petrus Hoefs uit Berghem.
Binnen deze Uden-tak is de oorspronkelijke achternaam HOEFS door de eeuwen heen in stand gebleven en in tegenstelling tot andere Berghem-takken niet gewijzigd in HOES.
Om die reden is deze omvangrijke (circa 280 familieleden) Berghem-Uden-tak als aparte eenheid (en gekoppeld aan de Berghem-hoofdtak) opgenomen.

Voor de geschiedenis van de streek Berghem wordt verwezen naar de geschiedenis van Berghem en de geschiedenis van het Land van Maas en Waal.

De Udense parochiekerk St. Petrus werd rond de twaalfde eeuw gebouwd als vervanging van een nog veel ouder houten kerkje, waarin volgens de mensen "de heidenen nog de mis gelezen moeten hebben".
In deze kerk werden generaties lang de Hoefs-en en Hoes-en gedoopt, getrouwd en begraven.
De kerk was bekend om zijn geweldige klokken, die tevens als brandalarm dienden. Behalve op 4 april 1886, halfvastenzondag, toen ze voor zichzelf moesten luiden. De parochiekerk stond in brand en de klokken vielen met donderend geraas te pletter.

Voor verdere historie en actualiteit van Uden wordt verwezen naar de officiële website van die plaats:

Uden/Geschiedenis  Petrus-kerk Uden